Formål med projektet er

  • at sikre alle børn og unge lige muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter
  • at få integreret børn og unge i udsatte positioner i positive fællesskaber i
    deres fritid, som dækker deres behov.
  • at udvikle metoder, der understøtter integrationen af stærkt udsatte børn og
    unge i positive fællesskaber i fritiden.
  • at forældrenes engagement i børnenes / de unges deltagelse i
    fritidsaktiviteter støttes.

Fritidsaktiviteterne skal være medvirkende til at styrke børnenes / de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer,

deres fysiske udfoldelse samt give dem positive oplevelser i hverdagen.