Projektets konkrete mål er:

  • at en større andet af "børn og unge i gråzonen", "stærkt udsatte børn og unge" og børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk deltager i fritidsaktiviteter og oplever sig inkluderet i positive fællesskaber.
  • at en større andet af forældrene engageres omkring børnenes fritidsaktiviteter
  • at øge børnenes / de unge fysiske og psykiske udfoldelse
  • at indsatsen i forhold til fritidslivet bliver et integreret element i det tværfaglige samarbejde i Kommunen
  • at der ved projektperiodens afslutning er udviklet en metode til inddragelse af stærkt udsatte børn og unge i fritidsaktiviteter der kan implementeres i Kommunens øvrige arbejde på børne- og ungeområdet.