Økonomisk støtte

Som forening er der nogle muligheder for at man på vegne af familier med børn og unge, kan ansøge om hjælp til økonomisk støtte til dækning af eksempelvis kontingent, udstyr og deltalgese i stævner og adnre arrangementer.

Det kræver dog, at man som forening er medlem af den organisation, som støtten kan søges hos. Der er følgende muligheder:

DGI: "Foreningsliv for alle": https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle

DIF: "Idræt for alle børn": http://www.alleboern.dif.dk/da/Saadansoegerdu.aspx

DUF: "Integrationspulje" http://duf.dk/tilskud-og-stoette/integrationspuljen/

 

Hvis man desuden er en familie, som modtager den lave integrationsydelse, kan man som familie ansøge om økonomisk støtte via Dansk Flygtningehjælp:

Dansk Flygtningehjælp: "Fritidspuljen" http://backoffice.flygtning.dk/fritidspuljen/saadan-soeger-du

 

Fritidsvejlederne tilbyder råd, hjælp og vejledning til forenigner og familier med at ansøge disse puljer om økonomisk støtte.