Resultater ved projektafslutning

Da Fritidspas, som projekt sluttede, var resultaterne :

  • 90,2 % af de i alt 228 børn og unge, der har modtaget fritidsvejledning via Fritidspas deltager stadig i fritidstilbudet efter 6 mdr.

 

  • 82,2 %  af de 129 børn og unge, der falder indenfor målgruppen "Børn og unge i gråzonen" deltager stadig d.d i et foreningstilbud

 

  • 79,8 %  af de 99 børn og unge, der falder indenfor målgruppen "Stærkt udsatte børn og unge", deltager stadig d.d i et fritidstilbud.

 

  • 92,6 % af de 94 børn og unge, der har mindst en forældre med anden etnisk bagrund end dansk, deltager stadig d.d i et foreningstilbud