Hvad er Fritidspas?

Fritidspas udspringer af et projekt i Morsø Kommune, der var finansieret af Socialministeriets satspuljemidler. Det løb over en periode på 4 år. Projektet i sin oprindelige form sluttede i sommeren 2015.

Idag er væsentlige delelementer fra Fritidspas fuldt integreret i Morsø Kommune, hvor fritidsvejledningenfortsat er organiseret i Ungdomsskolen (se mere om Ungdomsskolen og des tilbud her).

Fritidspas skal ses som et led i kommunens overordnede vision for den koordinerende indsats overfor udsatte børn og unge, hvor det blandt andet hedder:

  • Den, der ser, agerer
  • Alle børn og unge er en del af et positivt fællesskab

Med Fritidspas - Stærk Fritid vil vi understøtte realiseringen af denne vision, da

"Forskning viser, at integrationen i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn
kan medvirke til at nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge
med svag familiebaggrund, herunder bidrage til nye sociale relationer og på
længere sigt øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at
styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk, ligesom det kan
bidrage med positive oplevelser i dagligdagen
"

Se mere om den generelle Ungeindsats på Morsø Kommunes hjemmeside eller her