Fritidsvejledning

Fritidsvejledningen er for alle børn og unge i Morsø Kommune, der har brug for støtte og vejledning i forhold til fritidslivet.

Fritidsvejledningen består af

  • et uforpligtende møde med en fritidsvejleder, der via samtale med barnet / den unge klarlægger vedkommendes interesser og ønsker om fritidsaktiviteter
  • samtale med forældrene om deres rolle i forhold til børnenes fritidsaktivitet
  • hjælp til at finde den rette aktivitet
  • hjælp til at finde den rette forening
  • hjælp til at sikre en god opstart i aktiviteten
  • støtte og opfølgning omkring aktiviteten