Målgruppe

Projektets målgruppe er børn og unge under 18 år, der står uden positive fællesskaber i fritiden.

 

Målgruppen defineres mere specifikt ud fra definitionerne "børn og unge i gråzonen" og "stærkt udsatte børn og unge".

 

Børn og unge i 'gråzonen' defineres som børn og unge, hvor en eller flere af følgende forhold gør sig gældende

 • Manglende deltagelse i fritidsaktivitet
 • Manglende forældreopbakning
 • Stram økonomi
 • Socioemotionelle problemer
 • Udadreagerende
 • Ensomme/isolerer sig

 

'Stærkt udsatte' børn og unge defineres som børn og unge, hvor en eller flere af følgende forhold gør sig gældende

 • Sag i familieafdelingen eller hvor anden foranstaltning er iværksat
 • Svag forældreopbakning
 • Stram økonomi
 • Sociale, personlige og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder
 • Fysiske udfordringer/handicaps
 • Deltagelse i et fritidstilbud forudsætter særlig støtte